ssiwel

VB [ssiwel]

appeler, dire; téléphoner; résonner, retentir

Flexions ssiwel

ssawal ssiwel yessawal yessiwel tessawalemt tessiwlemt yessawel tessawlemt yessawlen ssawaleɣ ssiwleɣ nessawal nessiwel yessawalen ssawleɣ nessawel yessiwlen ssawalet ssiwlet issawal issiwel ssawalen ssiwlen issawel ssawlen issawlen tessawaleḍ tessiwleḍ tessawalem tessiwlem issawalen tessawleḍ tessawlem issiwlen ssawalemt ssiwlemt tessawal tessiwel ssawalent ssiwlent tessawel ssawlent

Sources ssiwel

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot ssiwel

Tezzi akka d waka, tessawel i tlawin nni akken ad d-kecment axxam ufella, anda yella yagi Lmulud, Ḥemmu akked Lḥusin .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

… Lḥusin illa itezzi irennu deg wusu mi d tenteq yemma-s tenna-yas : " ekker a mmi d lawan ad taɣem abrid , tura ad d-issiwel Dadda Lmuhub " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Cfiɣ ddiɣ d baba mi yaɣ-d-issawel uberraḥ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ad d-izzi useggas, tasebḥit nni, issawel-as lamin n taddart ɣer wexxam anda yezdeɣ . - Ayya-d a ccix ad tawiḍ nsib-ik ! - Ah !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés ssiwel

zwir  belleɛ  aselqef  lettkal  usem  lbubeɣ  taciṭṭa  tameqfult  awezɣi  bded  awwah  snezlulef  sreɣ  lɣella  njer 
-->