sselhet

VB [sselhet]

essoufflé; faire haleter

Synonymes : ssengef

Flexions sselhet

sselhatemt tesselhat sselhatent sselhet yesselhet tesslehtemt sselhat yesselhat tesselhatemt sslehteɣ nesselhet yesslehten sselhateɣ nesselhat yesselhaten sslehtet isselhet sslehten sselhatet isselhat sselhaten tesslehteḍ tesslehtem isslehten tesselhateḍ tesselhatem isselhaten sslehtemt tesselhet sslehtent

Sources sselhet

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés sselhet

ttɛemda  axenduq  ssken  tatrikutt  alqayan  duru  skeɛkeɛ  winna  agum  asmekti  ṭṭlaba  sseḍher  swaswa  ileɣwi  leḥdaqa