ssefsi

VB [ssefsi]

faire fondre

Flexions ssefsi

tessefsi ssefsint ssefsayemt tessefsay ssefsayent ssefsi yessefsi tessefsimt ssefsay yessefsay tessefsayemt ssefsiɣ nessefsi yessefsin ssefsayeɣ nessefsay yessefsayen ssefsit issefsi ssefsin ssefsayet issefsay ssefsayen tessefsiḍ tessefsim issefsin tessefsayeḍ tessefsayem issefsayen ssefsimt

Sources ssefsi

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot ssefsi

D ayen ur tferreq tiṭ, ur tella talast, ur yella iɣisi deg umellal neɣ deg ufares … ass-a ihi isdukel aɣ d wemkan akken ad d-nessefsi tiyersi icudden .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Isself afus s wayeḍ, Lḥusin immekta d taḥanutt deg issefsay uzzal, ittseggim, isnulfuy am win akken ineqqcen asɣar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Times tessilqiq , tessefsay uzzal, aman nitni rennun tuqqda .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés ssefsi

ttwaɣ  nhel  izli  bleɛ  lmedfeɛ  tagernint  acengu  liman  sseḥḥa  tinexsist  kmen  taqfalt  sgani  tamgerḍt  ferreq 
-->