snat

NUM [snat]

deux

Flexions snat

snat

Sources snat

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot snat

Nezzi d i snat neɣ tlata tebḥirin akked ijdaren illan dinna, dɣa nufa-d ayen ad s-nessels i yiddew aberkan .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken ur Uɣimint snat tmegwaḥlin d tilmawin ɣef tikkelt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yiwen ad igen tanafa neɣ snat, wayeḍ ad iteddu deg wezrib n taddart .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yal yiwen segneɣ ad isedyeq afrag-is, ad iqqen iman-is akked weɣyul-is yal ass i yizid n kra imuden uzemmur, i snat neɣ tlata tegdurin n zzit i wass . "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]