smekti

VB [smekti]

rappeler; faire se souvenir

Flexions smekti

smektin smektayet ismektay smektayen tesmektiḍ tesmektim ismektin tesmektayeḍ tesmektayem ismektayen smektimt tesmekti smektint smektayemt tesmektay smektayent smekti yesmekti tesmektimt smektay yesmektay tesmektayemt smektiɣ nesmekti yesmektin smektayeɣ nesmektay yesmektayen smektit ismekti

Sources smekti

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot smekti

Ḥemmleɣ tikwwal ad tent-id-smektiɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Deg yifri n yizem, akken ad isedhu iman-is, ismektay-d tiqsidin illa ixeddem akked imeddukkal-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yiwen wass ad aɣ-d-issemlil Uxellaq, ad wen-d-smektiɣ ugar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ayen i txedmeḍ, azekka ad ak d ismekti iḍelli nni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]