skelkel

VB [skelkel]

mettre en boule; faire des économies, amasser de l'argent

Flexions skelkel

teskelkileḍ teskelkilem iskelkilen skelklemt teskelkel skelklent skelkilemt teskelkil skelkilent skelkel yeskelkel teskelklemt skelkil yeskelkil teskelkilemt skelkleɣ neskelkel yeskelklen skelkileɣ neskelkil yeskelkilen skelklet iskelkel skelklen skelkilet iskelkil skelkilen teskelkleḍ teskelklem iskelklen

Sources skelkel

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés skelkel

ḥader  akerfa  dderbek  abrun  segzi  sṭemṭem  tamecmact  aḥebruri  anessis  ccwal  tira  dbeɣ  ssenki  rfen  wret 
-->