skeckec

VB [skeckec]

faire un bruit de feuilles sèches

Flexions skeckec

iskeckuc skeckucen teskeckceḍ teskeckcem iskeckcen teskeckuceḍ teskeckucem iskeckucen skeckcemt teskeckec skeckcent skeckucemt teskeckuc skeckucent skeckec yeskeckec teskeckcemt skeckuc yeskeckuc teskeckucemt skeckceɣ neskeckec yeskeckcen skeckuceɣ neskeckuc yeskeckucen skeckcet iskeckec skeckcen skeckucet

Sources skeckec

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés skeckec

zzḍiḥ  xemsa  sfaq  frari  abriq  afrid  ḥḥenkes  zzwaǧ  lmassa  ḥebbi  tametreṭ  taɣalaṭ  temses  faḍ  asemmer