skeckec

VB [skeckec]

faire un bruit de feuilles sèches

Flexions skeckec

skeckceɣ neskeckec yeskeckcen skeckuceɣ neskeckuc yeskeckucen skeckcet iskeckec skeckcen skeckucet iskeckuc skeckucen teskeckceḍ teskeckcem iskeckcen teskeckuceḍ teskeckucem iskeckucen skeckcemt teskeckec skeckcent skeckucemt teskeckuc skeckucent skeckec yeskeckec teskeckcemt skeckuc yeskeckuc teskeckucemt

Sources skeckec

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés skeckec

sremdel  tafukt  buzelleuf  xsef  mḍulles  mxalaf  lɛaqel  sselmu  tarirast  ḍlu  lxeṭba  uɛkis  amerḍil  lɛerc  tabuduft