sew

VB [sew]

boire; fumer (tabac); être arrosé; irriguer

Flexions sew

swint sew tess isew itess swen tessent teswa swant teswimt yeswan sweɣ tesseɣ teswem ttessem yeswa teswamt neswi yeswen swet tesset tsew ttess swent itessen neswa yeswi swin iswan tesweḍ ttesseḍ teswemt ttessemt iswa swan teswim iswen swemt tessemt nsew ntess teswiḍ teswam teswi

Sources sew

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot sew

Ad issiɣ, ad ismenteg, ad iselqem aqejmur neɣ sin, akken ad iwanes aɛssas n tessirt . - I tura d acu akka ittnawal wemɣar inna ? - Dda Akli ? - Ih ! - Ilaq yal yiwen segneɣ ad isew tijeɣɣimt n zzit .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Aqcic nni iswa tijeɣɣimt n zzit deg yiflu syin yuɣal ɣer irebbi n yemma-s .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

At taddart d lɛada ɣursen, amessebrid ara d-ikecmen taddart, ad yečč ad isew .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iddem-d tafeqlujt n waman, iswa tijeɣɣimt neɣ snat, syin yuɣal ɣer uqabac nni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés sew

askeɛwew  tunes  serref  zeggen  sfuket  rtutem  rryal  yyah  inzikmir  tiqeffilt  tadebbuzt  wid  awinaɣ  temɣer  tifexxett 
-->