setta

NUM [setta]

six

Flexions setta

setta

Sources setta

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot setta

Tamuɣli ur teffiɣ akin i xemsa neɣ setta tsuraf .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Cfiɣ ass-en ad iliɣ di leɛmer iw xemsa neɣ setta iseggasen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

deffir tɣimit nni derren azal n setta ikufan reqmen, yal yiwen anect utemmu .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]