sent

PRN [sent]

Deg-sent tid yelhan

elles (féminin)

them (female)

هن

Flexions sent

sent

Phrases avec le mot sent

Acḥal wussan aya i twala Ṭimuc tibḥirin nni n Tɣezwa ur d-igri kra deg-sent .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azuzbu, d nek ara sent-ibrun . "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas tella taḍsa deg-sent, yugar azal aqesser di tedyanin-nni i yaɣ-d-ḥekkun .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tqerreb ɣur-s Wezna, tenna-yas : - Ay argaz, atan terra-d ɣur-k Ṭimuc, ma a tqebleḍ ad ruḥent ad d-snesrent ayen yellan di tebḥirin nni n Tala n Tidegt ; tenna yak ma tzemreḍ ad sent-tesedduḍ irgazen . " - Amek ara neqsed amkan iqerben imenɣi ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés sent

anida  selleɛ  amaẓlay  leɣwi  ssebt  jeddi  afrar  lḥut  lfal  gell  tassara  ixmir  tarma  wessef  imqeccer 
-->