sen

PRN [sen]

à eux, leurs, leur

to them, their

لهم

Flexions sen

sen

Phrases avec le mot sen

Win innudmen seg-sen, wayeḍ ad t-id-inbec .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Wecrif yerra taɣanimt n tmegḥelt akken ad sen ismir aldun, iṭṭef it id Lmulud, yerna awal, - Di tallit deg tamurt tenger yal wa anda yennejla ad issenser ixf-is, tuddar xlan, tuǧǧal, igujilen, kenwi ternam d tilufa nwen akken ad tḥekmem .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tameddit n wass nni zemren ad waḍen ɣer Tala ma ur sen izzi webrid .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Teddun susmen akken ad slen ma yella kra n ssut ad sen-d-ikken si zdat .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés sen

ccuka  grew  zinzew  taqfafayt  berrem  ccḍeb  six  lḥenk  aɣamac  ddebb  anermis  tadcirt  aberquq  ssendi  dawi