sen

PRN [sen]

à eux, leurs, leur

to them, their

لهم

Flexions sen

sen

Phrases avec le mot sen

Iseggem iman-is, iger afus-is iddem-d abeckiḍ-is, iqqim ittxemmim, iselqem awal i yiman-is : " ma kkan d si tama ufella, zemreɣ ad sen-sleɣ qbel ad d-awḍen anda lliɣ ; aḍu ittawi ssut ugar, abrid ɣef tiɣilt i yella, akal d akal aḥercawan, isban-d tikli .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi yella d aɛssas di taddart, isefra nni, awalen nni iḥemmmel, d nitni i t iwunsen di aɛwaz nni, di llaẓ d uɣilif nni i yasen-izzin di tlata yid-sen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

At Tzaɣart nni wukud nettnaɣ, assa izwar-d seg-sen uḥemmal nni d iwḍen Tamurt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ma di taddart, amur ameqran sawalen-iyi Muḥu . - Ahat tella terbaɛt n yergazen kan, ad tt-neggani, ad neddu yid-sen ? - Nniɣ awen, ass-a d arraw n Wedris akk am akka nella, d argaz, d aqcic neɣ d tameṭṭut .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés sen

agaz  selleɛ  msifeḍ  daɣen  ɣur  zinzew  leqbayel  taseḍrutt  tajmilt  zur  gru  taxjiṭ  tamalṭit  aqebrur  atraktur