sen

PRN [sen]

à eux, leurs, leur

to them, their

لهم

Flexions sen

sen

Phrases avec le mot sen

Izzi d Lḥusin, inteq ɣer Wecrif inna-yas : - Ṭṭef amkan-iw dagi, ad sen-iniɣ awal neɣ sin .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Taggara, amdan ad d-ikker deg-sen, ad idder deg-sen, assmi ara yemmet ad isgunfu seg-sen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iseggem iman-is, iger afus-is iddem-d abeckiḍ-is, iqqim ittxemmim, iselqem awal i yiman-is : " ma kkan d si tama ufella, zemreɣ ad sen-sleɣ qbel ad d-awḍen anda lliɣ ; aḍu ittawi ssut ugar, abrid ɣef tiɣilt i yella, akal d akal aḥercawan, isban-d tikli .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi tekker ad d-tenteq, dɣa slan i tlata yid-sen i ssut ikka d swadda : - " Heyyy !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]