segmi

ADV [segmi]

depuis

since

منذ

Flexions segmi

segmi

Phrases avec le mot segmi

Segmi ffɣen i wasif, d Belɛid i d inetqen d amezwaru : - Twalam !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Segmi d tekfa tasmuḍi nni taneggarut n tizzegzewt n wasif, ula d abeḥri nni iqfer .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Segmi d gran di sin yid-sen kan, susmen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Acḥal n wussan aya segmi d ikcem Azegza .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés segmi

tisent  arwas  sselbubeɣ  tarrayt  ssus  taxerciwt  ama  eǧǧ  kteb  amerwal  tiɣrit  ccilmun  lxedma  amerɣu  gmem