segmi

ADV [segmi]

depuis

since

منذ

Flexions segmi

segmi

Phrases avec le mot segmi

Segmi d gran di sin yid-sen kan, susmen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Uccanen, nitni netlen, xemten, gubren ddaw tizza, ma yella yiɣid ad d-iffɣen seg wjemmal . ?ut nni d lebda yella deg wmeẓẓuɣ-is ɣas acḥal iseggasen aya segmi d teffeɣ si tkessawt, segmi tuɣal d tilemẓit : Ečč !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Segmi d iwweḍ acḥal n wussan aya, llan wid wukud iqesser tikwal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Segmi tettimɣur taddart trennu, inteq yiwen wass Wedris ɣer at taddart, inna-yasen : - Ilaq-aɣ ad neg iderma akken ad yifsis weɣbel fellaɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés segmi

qesser  sseɛseɛ  wsex  sqelwec  tiweṭẓit  izimer  asegri  zdeɣ  zzbel  tawejjiṭ  ulamma  aksil  nekni  segzi  mmendeg