segmi

ADV [segmi]

depuis

since

منذ

Flexions segmi

segmi

Phrases avec le mot segmi

Segmi d ffɣen si taddart, ur t id yuli wawal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iḥulfa i yiman-is d tudert n tmara kan i yas-d-igran segmi yas-igzem ufus ayfus .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Segmi d ffɣen si taddart n Ubdir, nitni d axatel n yal tiɣilt, n yal tiɣzert, n yal tizi deg webrid n Tala .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi nemfaraq dinna di taddart n Tamsult, ur nwiɣ ad nuɣal ad nemser . - Amek teḍra yidwen segmi kwen in ǧǧiɣ dinna ? - Nkemmel abrid, nezzi, nessiɣzef akken ad neffeɣ akin i wedrar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés segmi

iferr  lebɣi  ɣmeq  steɛmer  knef  ambuxxen  aqerḍas  zgel  aseffud  tasenduqut  ẓrureq  weḥd  qqu  inig  taftilt 
-->