sban

VB [sban]

faire apparaître, manifester

Flexions sban

tesban sbanent sbanayemt tesbanay sbanayent sban yesban tesbanemt sbanay yesbanay tesbanayemt sbaneɣ nesban yesbanen sbanayeɣ nesbanay yesbanayen sbanet isban sbanen sbanayet isbanay sbanayen tesbaneḍ tesbanem isbanen tesbanayeḍ tesbanayem isbanayen sbanemt

Sources sban

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot sban

Iseggem iman-is, iger afus-is iddem-d abeckiḍ-is, iqqim ittxemmim, iselqem awal i yiman-is : " ma kkan d si tama ufella, zemreɣ ad sen-sleɣ qbel ad d-awḍen anda lliɣ ; aḍu ittawi ssut ugar, abrid ɣef tiɣilt i yella, akal d akal aḥercawan, isban-d tikli .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tizzegzewt n tegnawt tesban-d tiɣaltin d izzin i taddart, zun d idurar ; itran uɣen igran n tafukt, tturaren s tafat nsen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas d iḍ, mazal ur yuli wass, tafat nni n yetran tezruri, tessaɣ i taddart, tesban-d ixxamen, ifergan, timizar, tiẓegwa, akin agemmaḍ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tafat nni tawraɣt n temẓint akked ucedhi n wulac tesban-asen-d ayen serren zun d ureɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->