sban

VB [sban]

faire apparaître, manifester

Flexions sban

nesbanay yesbanayen sbanet isban sbanen sbanayet isbanay sbanayen tesbaneḍ tesbanem isbanen tesbanayeḍ tesbanayem isbanayen sbanemt tesban sbanent sbanayemt tesbanay sbanayent sban yesban tesbanemt sbanay yesbanay tesbanayemt sbaneɣ nesban yesbanen sbanayeɣ

Sources sban

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot sban

Ɣas d iḍ, mazal ur yuli wass, tafat nni n yetran tezruri, tessaɣ i taddart, tesban-d ixxamen, ifergan, timizar, tiẓegwa, akin agemmaḍ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tizzegzewt n tegnawt tesban-d tiɣaltin d izzin i taddart, zun d idurar ; itran uɣen igran n tafukt, tturaren s tafat nsen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iseggem iman-is, iger afus-is iddem-d abeckiḍ-is, iqqim ittxemmim, iselqem awal i yiman-is : " ma kkan d si tama ufella, zemreɣ ad sen-sleɣ qbel ad d-awḍen anda lliɣ ; aḍu ittawi ssut ugar, abrid ɣef tiɣilt i yella, akal d akal aḥercawan, isban-d tikli .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tafza n wass tesban-d tiɣaltin .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés sban

ssḥu  tajdart  ssaba  buqqi  acenwi  acer  tirtaw  fuǧ  smiglez  ḥwes  amceddal  ccerṭ  djaj  axeṭṭaf  aɛsekri