rwi

VB [rwi]

remuer / mêler / perturber

to stir / mix / disturb

حرك / خلط / أزعج

Flexions rwi

treggiḍ treggimt rwimt terwi rwint reggimt nreggi ireggin rwi yerwi terwimt reggi ireggi reggin rwiɣ nerwi yerwin reggiɣ treggim rwit irwi rwin reggit treggi reggint terwim irwin terwiḍ

Sources rwi

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot rwi

Ilaq ad teqqimeḍ i llaẓ akken ad tesḥerceḍ tinzert-ik, yal tariḥt ad tesduqes iẓuran nni n tinzert- ik ; ma teččiḍ terwiḍ, tdehneḍ s zzit icenfiren-ik, qbel ad teffɣeḍ ɣer teẓgi, ser tinzert-ik ad tergel, tameẓẓuɣt--ik ad taɛseg, tiṭ-ik ad tederɣel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés rwi

ftes  takerfa  arured  sredwi  msex  taɣalaṭ  ggergeḥ  mdel  srem  aserraǧi  islileq  qreḍ  tili  ssiwen  tamenṭast