rwi

VB [rwi]

remuer / mêler / perturber

to stir / mix / disturb

حرك / خلط / أزعج

Flexions rwi

rwimt terwi rwint reggimt nreggi ireggin rwi yerwi terwimt reggi ireggi reggin rwiɣ nerwi yerwin reggiɣ treggim rwit irwi rwin reggit treggi reggint terwim irwin treggiḍ treggimt terwiḍ

Sources rwi

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot rwi

Ilaq ad teqqimeḍ i llaẓ akken ad tesḥerceḍ tinzert-ik, yal tariḥt ad tesduqes iẓuran nni n tinzert- ik ; ma teččiḍ terwiḍ, tdehneḍ s zzit icenfiren-ik, qbel ad teffɣeḍ ɣer teẓgi, ser tinzert-ik ad tergel, tameẓẓuɣt--ik ad taɛseg, tiṭ-ik ad tederɣel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]