qrib

ADV [qṛib]

bientêt, presque

Flexions qrib

qrib

Sources qrib

  • Dikab, Asegzawal n tutlayt taqvaylit, Dictionnaire Kabyle - Français - Arabe - Anglais - Russe, 2021

Phrases avec le mot qrib

Acemma kan qrib iɣli .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ikker, izwi iman-is, inteq ɣer Muḥend inna-yas : - Ia qrib ad d-yaweḍ, asemmiḍ n tizi yella deg wawal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tenna-yas Tasaɛdit mi yas-tt-id-tefka seg ufus n mmi-s, Ameqran, qrib aseggas di laɛmer-is : " - A Lmulud, sers tawemmust agi ɣer isekwan nsen dinna .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Cfiɣ mi d newweḍ ɣer taddart, armi qrib d nekcem ixxamen i neẓra d taddart tameqrant mačči d laɛzib kan .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]