qreb

VB [qṛeb]

être proche

Flexions qreb

tteqrab yetteqrab tetteqrabemt tqerbeḍ tqerbemt teqrib qribent tteqrabeɣ netteqrab qreb yetteqraben teqreb teqribeḍ teqribemt tteqrabet itteqrab tteqraben yeqreb qerbent neqrib iqerben tetteqrabeḍ tetteqrabem qerbemt itteqraben tqerbem yeqrib qriben tteqrabemt tetteqrab tteqrabent iqreb qribeɣ teqribem

Sources qreb

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot qreb

Akken d-ibda tisurtin ccix nni, yal yiwen iskecber deg win t-iqerben .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken sbaɛden i taddart, dergen, ijebd-d Muḥend tajewwaqt nni yeffer deg uqelmun-is . - Tura nezmer ad newwet, ulac ixxamen iqerben ? - Ulac !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Simmal nekkat, simmal netteqrab ɣer wanda d ikka ssut-nsen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tqerreb ɣur-s Wezna, tenna-yas : - Ay argaz, atan terra-d ɣur-k Ṭimuc, ma a tqebleḍ ad ruḥent ad d-snesrent ayen yellan di tebḥirin nni n Tala n Tidegt ; tenna yak ma tzemreḍ ad sent-tesedduḍ irgazen . " - Amek ara neqsed amkan iqerben imenɣi ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->