qreb

VB [qṛeb]

être proche

Flexions qreb

qribeɣ teqribem tteqrab yetteqrab tetteqrabemt tqerbeḍ tqerbemt teqrib qribent tteqrabeɣ netteqrab qreb yetteqraben teqreb teqribeḍ teqribemt tteqrabet itteqrab tteqraben yeqreb qerbent neqrib iqerben tetteqrabeḍ tetteqrabem qerbemt itteqraben tqerbem yeqrib qriben tteqrabemt tetteqrab tteqrabent iqreb

Sources qreb

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot qreb

Akken d-ibda tisurtin ccix nni, yal yiwen iskecber deg win t-iqerben .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Simmal nekkat, simmal netteqrab ɣer wanda d ikka ssut-nsen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Winna irna yuzzel, syin, mi yufa amkan iseggmen, ad d-izzi ad iwet win akken i t id iqerben ad iɣli, netta ad irnu tazzla ɣer zdat .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken sbaɛden i taddart, dergen, ijebd-d Muḥend tajewwaqt nni yeffer deg uqelmun-is . - Tura nezmer ad newwet, ulac ixxamen iqerben ? - Ulac !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]