njer

VB [njeṛ]

tailler, taillader; être taillé; être tracé (route)

Flexions njer

tenjirem ittenjaren nejjer inejjer nejremt nejjren tenjer ttenjaremt nejrent tettenjar tenjir ttenjarent njirent nejjreɣ njer tnejjrem yenjer ttenjar tnejremt yettenjar yenjir tettenjaremt tenjiremt nejjret tnejjer nejreɣ nejjrent nenjer ttenjareɣ njireɣ nettenjar nenjir yettenjaren inejren tnejjreḍ nejret tnejjremt injer ttenjaret nejren ittenjar injir ttenjaren njiren nejjremt nnejjer tnejreḍ inejjren tnejrem tettenjareḍ tenjireḍ tettenjarem

Sources njer

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot njer

Am tgejdit agi dɣa wuɣur sendeɣ ass-a, d jeddi-s n jedd-i i tt-id-inejren di Taḍut nneɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw idda kra n tsuraf ɣer zdat, yerra ɣer yeffus, syin yerra ɣer zelmeḍ akken ad iffeɣ ɣer webrid injer ufus .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ma d iɣuraf n tessirt, nejren d dinna seg weslaḍ azeggwaɣ nni yellan nnig wasif .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Skud yella webrid inejren ur illa weɣbel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->