nadi

VB [nadi]

chercher, fouiller; parcourir

Synonymes : ḥewwes

Flexions nadi

nudan ttnadit ittnadi nadimt ttnadin nnadi nudaɣ tnudam inudan tettnadiḍ nadi tettnadim inadi ittnadin nadin tnuda nudant ttnadimt tettnadi nadiɣ ttnadint tnadim tnudaḍ tnudamt ttnadi yettnadi nadit tettnadimt tnadi nadint nnuda inadin ttnadiɣ nettnadi tnadiḍ yettnadin tnadimt inuda

Sources nadi

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot nadi

Iqqar as " ilaq ad tnadiḍ s tinzert-ik tariḥt n traɣliwin qbel ad tnadiḍ s waṭṭawen-ik akal d icuffen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akka, mi ara nettnadi iẓra-nni, nḥemmel ad d-naf ikwerdiyen nni ubrinen ittawin ssut mi ara ten-tewteḍ, ad tezzin ttseffiren deg genni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tezzi i wefrag, tnuda axxam, tuli ɣer taɛrict, ma d tilawin nni qqiment kan ɣef tɣimit n wefrag akken ad sdergent iman-nsent .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Lḥusin ibɣa ad iqesser yid-s ; inuda ad d-yaf awal yes ad yebdu, ihuzz aqerru-s, dɣa izwar it Lmulud inteq ɣur-s : - Aql-aɣ nezdeɣ di tmurt ixlan !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]