nadi

VB [nadi]

chercher, fouiller; parcourir

Synonymes : ḥewwes

Flexions nadi

inadi ittnadin nadin tnuda nudant ttnadimt tettnadi nadiɣ ttnadint tnadim tnudaḍ tnudamt ttnadi yettnadi nadit tettnadimt tnadi nadint nnuda inadin ttnadiɣ nettnadi tnadiḍ yettnadin tnadimt inuda nudan ttnadit ittnadi nadimt ttnadin nnadi nudaɣ tnudam inudan tettnadiḍ nadi tettnadim

Sources nadi

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot nadi

Akal d ayen i ten icerken akken llan . - Tura keč a Qasi, sedrem tagersa akkessar alamma d ixef n ddunit, nadi ɣef iẓuran n iẓuran .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Nitni bɣan ad ffɣen ad nadin ɣef terbaɛt nni iruḥen ɣer Tala n Tidegt, tarbaɛt deg yella baba-s, yemma-s akked Dadda-s Belɛid, Azwaw ifra-yasen-tt-id akken nniḍen : " Ih, ad naɣ abrid n Tala, syin akken teffeɣ teffeɣ, ad negzem ɣer Azegza .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Di temẓi-s, Lḥusin iffeɣ seg wedrar, inuda-d timura uzaɣar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tislit-is, Tasaɛdit, tuker taqejjirt ɣer deffir, tettnadi tili ɣer tama ufella, teteddu s tsusmi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->