nṭeq

VB [nṭeq]

prendre la parole; s'adresser à; parler

Flexions nṭeq

neṭqet tneṭṭqemt inṭeq neṭqen inṭiq nṭiqen neṭṭqemt nneṭṭeq tneṭqeḍ ineṭṭqen tneṭqem tenṭiqeḍ tenṭiqem neṭṭeq ineṭṭeq neṭqemt neṭṭqen tenṭeq neṭqent tenṭiq nṭiqent neṭṭqeɣ nṭeq tneṭṭqem yenṭeq tneṭqemt yenṭiq tenṭiqemt neṭṭqet tneṭṭeq neṭqeɣ neṭṭqent nenṭeq nṭiqeɣ nenṭiq ineṭqen tneṭṭqeḍ inteq

Sources nṭeq

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot nṭeq

Mi nella nettxemmim amek ara t-id-nawi ɣer taddart, imir i d-inṭeq Lmuhub inna-yaɣ-d : - Teẓram, nezmer ad ten-nesserwel akken ilha iddawen-agi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Qbel ad inteq Lḥusin ɣer Ḥemmu akken ad dduklen ɣer tama wadda n taddart, iẓra Ṭimuc ur d-teffiɣ ara seg wefrag .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw, ɣas ifassen-is feclen yerna tuzzya, inteq ɣer Muḥend - Ɣur-k a Muḥend, am akken i yak nniɣ, mi tekker tmes zzit yissek !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Si deffir inṭeq Lḥusin ɣer Belɛid, inna-yas : - Ahat tura mi yuli wass ad d-nemlil akked imesbriden .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés nṭeq

tussna  tireft  rrmel  tagmatt  agerḍ  atma  gdem  arraw  afna  tacemlit  lbunya  lmus  ḍaɛ  ansi  lwetk 
-->