mi

CONJ [mi]

lorsque, quand

Flexions mi

mi

Sources mi

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot mi

Mi lliɣ akken serreɣ ayen ur ssineɣ, Muḥend issers iman--is ɣer ugertil, iqqen allen-is, iẓuẓun times, igen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi d ihegga yal asafar, yuzzen iberraḥen zzin-d akk i tuddar akken ad d-asen ɣer Iɣil n Tubqal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi tfuk tezwayt, irfed Azwaw allen-is ɣer igenni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Zik, di lawan agi n tfejrit deg iteddu Lḥusin deg iberdan, mi ara d-yali akka yiṭij unebdu s teḥbult nni n tafat tazeggaɣt, iberdan akk llan ɛemren .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés mi

adamus  ɛewweq  aqewqaw  xzer  taftilt  metɛemmed  habi  ssirtew  zuzzer  sseḥra  zerzeḥ  lawan  ttejra  aserwal  ihwah