mazal

ADV [mazal]

encore; pas encore

Flexions mazal

mazal

Sources mazal

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot mazal

Mazal aɣ abrid ad am d neḥku .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mazal ur tewwiḍ ɣer Mḥend, azal n tlata neɣ rebɛa iɣallen kan mi tenneqlab ddunit s ubarud d waldun .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mazal d fukeɣ awal mi d ikcem ilemẓi nni, iwwi d ger ifassen-is tarbut n seksu akked tfexxart useqqi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Winna d isuffɣen izimer yuzzel s ujenwi ɣer wexxam ufella, mazal t ifka wemnar n wexxam, yerra t id ɣer deffir waɛbar n Ḥemmu, iɣli zun d ayeddid .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés mazal

leɛgez  taɛrabt  aqrur  lewsex  kellef  ssehbel  sseɣleb  settin  swu  cceḥna  tasakrart  uḍfir  neffel  wamma  gren