lmend

AMB [lmend]

à cause de, en considération de

Flexions lmend

lmend

Sources lmend

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot lmend

Mi neweḍ anda gezmen iberdan, i lmend ad nerr d akkessar ɣer webrid n suq wadda, nemsmuqal nek akked Muḥend, neḍsa, dɣa neṭṭef abrid yulin d asawen ɣer wedrar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ass-a, i lmend n lbaraka n wexxam nwen i t id seṭleɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas ur ḥettbeɣ ara, maca ẓriɣ melmi ad d-kkseɣ uzzal i lmend n tikkufta nni d ittalin deg waman akked iraggen nni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Deg webrid, ula d akal nni ibdan iḥemmu seg yiṭij ur as tuki, i lmend n weɣbel-is anda nniḍen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés lmend

tajelkaṭ  aḥuccu  tasraft  ssfa  amḍiq  asemsel  aɣeryun  lwiweḍ  smundel  cic  akḥas  ɣri  tifiḍli  imalas  stufu