lejdud

NN.Mp [lejdud]

ancêtres

Flexions lejdud

lejdud

Sources lejdud

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot lejdud

Mi yessusem wakli, ixusem it id Qasi, inna-yasen i yat tejmaɛt nni: - Amek ara neffeɣ taddart n lejdud, taddart deg d-nlul ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ibɣa ad dduɣ yid-s ad tt-id-issineɣ, ad d-issineɣ akal n lejdud imezwura .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés lejdud

aseɣtay  ffillet  leqqef  tibecbucin  ttnasfa  ɛad  terk  amnar  imdewwer  timerɣiwt  rremdel  lṭec  mmusses  degger  rraǧ 
-->