jedd

N.M [jedd]

(mon) grand-père

Flexions jedd

jedd

Sources jedd

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot jedd

Kra yekka uzuzbu segmi yella dinna, netta iẓer lexyal n jedd-is n jedd-is assmi yella dagi di taddart n Tala qbel ad yali netta akk twacult-is ɣer iciqer n Ubdir .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Am tgejdit agi dɣa wuɣur sendeɣ ass-a, d jeddi-s n jedd-i i tt-id-inejren di Taḍut nneɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ibɣa ad asent-isself, ad innal asɣar nni s ufus-is, ifurkan nni imeqranen yennul jedd-iss amezwaru .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Lḥusin mzennadent wallen-is, iẓra lexyal n jedd-is n jedd-is n jedd-is iteddu-d s tjemmaɛt n weslen, yuli d deg webrid n Teɣzut . . .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]