jbu

VB [jbu]

passer; se rendre; aller

Flexions jbu

tejbim jbu ijbun yejbu jebbumt tejbumt njebbu yejba ijebbun tejbamt tejbi jbint jbuɣ jebbu nejbu ijebbu jbiɣ jebbun nejba yejbi tejbimt jbut yejban ijbu jebbuɣ jbun tjebbum ijba jban nejbi yejbun tejbuḍ jebbut tejbum tjebbu tejbiḍ jebbunt tejbam ijbi jbin jbumt ijban tejbu tjebbuḍ jbunt tjebbumt tejba jbant

Sources jbu

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot jbu

Ass-a ad nernu nnuba nneɣ n taɛssast, azekka mi yuli wass ad nejbu .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ṭimuc teteddu aḍar deffir wayeḍ, ma d allaɣ-is ijba akin i yiɣil, ɣer taddart-is, Tala n Tidegt nni tameɛzuzt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ad ibdu ad d-issuk si yiwet n tama, ur tettakkiḍ alamma yejba d si tama nniḍen, ad d-yuɣal ɣer wawal nni amezwaru .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ur ibɣa ad jbun ula d nitni, akin i iɣallen, i wnadi, ɣas d anadi ɣef baba-s netta .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->