izdig

VB [izdig]

être pur, propre; devenir propre

Flexions izdig

zeddig tizdigemt tizdigeḍ yettizdigen nettizdig ttizdigeɣ yizdigen izdigent tizdig izdig izdiget tettizdigemt yettizdig ttizdig zeddigeḍ tizdigem izdigeɣ ttizdigent tettizdig ttizdigemt zeddiget izdigen yizdig ittizdigen zeddigen tettizdigem tettizdigeḍ nzeddig zeddigeɣ nizdig izdigemt ttizdigen ittizdig ttizdiget

Sources izdig

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot izdig

Ula d tisebbalin s tidegt i tent siriden tazwara akken ad izdigen waman nsent .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés izdig

sawem  n  ɣerɣer  neḥḥel  qseḥ  lṭuḍeḥ  qrurem  azag  wqeɛ  agmuḍ  aselway  aselmad  lewɛara  ḥubb  idis 
-->