inig

VB [inig]

voyager, partir; émigrer, immigrer; voyage; émigration, immigration, migration

Flexions inig

ttinigent inigeɣ tinigem tunageḍ tunagemt ttinig yettinig tettinigemt iniget tinig inigent nunag yinigen ttinigeɣ nettinig yettinigen tinigeḍ tinigemt yunag unagen ttiniget ittinig ttinigen inigemt ninig unageɣ tunagem yunagen tettinigeḍ tettinigem inig ittinigen yinig inigen tunag unagent ttinigemt tettinig

Sources inig

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot inig

Ifassen-is xeddmen, allaɣ-is izger akin i wedrar, yunag .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Seg wakken ixulef medden, iffeɣ akin i tlufa, yunag si taddart, izdeɣ Taɣzut .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

A yebda ilemmed taxeddimt userrar n lemkaḥel di tḥanutt nni n jeddi-s di taddart, ur iɣil ara ad iffeɣ ɣef tmura, ad yinig akken unagen amur ameqran n yergazen n taddart-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Baba ijerreb inig, izger idurar assmi messi, idda di terḥilt ileɣman igzem taneẓruft , Sseḥra m-ijdi awraɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]