ini

VB [ini]

dire, prononcer; demander, poser une question; pierre du foyer; couleur

Flexions ini

ttinimt iniɣ tinim tettini nniɣ ttinint tennam qqaremt inni teqqar nnin qqarent ttini tini yettini inint tettinimt tenna qqar nnant yeqqar tennim teqqaremt yennan tiniḍ ttiniɣ tinimt nettini tenniḍ yettinin tennamt qqareɣ tenni neqqar nnint yeqqaren ttinit nini ittini inimt ttinin nenna qqaret yenni iqqar tennimt qqaren innan yini tettiniḍ inin tettinim yenna ittinin nnan teqqareḍ nenni teqqarem yinin iqqaren ini

Sources ini

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot ini

Tenna-yas Tasaɛdit mi yas-tt-id-tefka seg ufus n mmi-s, Ameqran, qrib aseggas di laɛmer-is : " - A Lmulud, sers tawemmust agi ɣer isekwan nsen dinna .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akka alamma nniɣ-awen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ini ur d-nufa ara tafrut i wseṭṭel !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yiwen wass isnejmaɛ--iten-id ɣer wennar, berra n taddart, yenna-yasen : - isem nneɣ yuɣal d ttiha di leɛrac .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->