cuff

VB [cuff]

(se) gonfler, s'enfler ; bouder

Flexions cuff

ittcuffu cuffemt ttcuffut tcuffun itcuffu tcuffut yettcuffun tcuffemt nettcuffu tcuffeḍ ttcuffuɣ yetcuffun netcuffu tcuffuɣ cuff cuffent tettcuffumt tcuff yettcuffu cuffet ttcuffu tetcuffumt yetcuffu tcuffu ttcuffunt tcuffem tettcuffu cuffeɣ ttcuffumt tcuffunt tetcuffu tcuffumt ittcuffun cuffen tettcuffum icuff tettcuffuḍ itcuffun tetcuffum tetcuffuḍ icuffen ttcuffun ncuff

Sources cuff

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot cuff

Iqqar as " ilaq ad tnadiḍ s tinzert-ik tariḥt n traɣliwin qbel ad tnadiḍ s waṭṭawen-ik akal d icuffen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mar ad yebdu ixeddim nni tasebḥit, lemmer yufa ad icuff akk uzzal nni n tḥanutt userrar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés cuff

tifiḍli  akustim  squder  akeddab  aẓɣal  sberqec  tabraḥt  amḍiq  tagmi  lawi  tafrara  lḥemmam  ɛad  asusef  adrum