cnu

VB [cnu]

chanter; rapporter, faire des racontars

Flexions cnu

yecnan cnut tecnimt yecni necna cennun cniɣ icennu necnu cennu cnuɣ cnint tecni tecnamt icennun yecna ncennu tecnumt cennumt yecnu icnun tecnim cnant tecna tcennumt cnunt tcennuḍ tecnu icnan cnumt cnin icni tecnam cennunt tecniḍ tcennu tecnum cennut tecnuḍ yecnun necni cnan cnu icna tcennum cnun cennuɣ icnu

Sources cnu

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot cnu

Si lweḥc nni, tettu temẓi nni ines, tettu icewwiqen nni i tcennu dinna .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iwala ula d netta ussan deg iteddu netta akked Dadda-s Lḥusin, assmi iksa tikkelt tamezwarut, assmi iskel aguglu s lliqa akked uyefki deg yifer n tneqlett di teẓgi, assmi d irra azal, assmi yelmed ad yandi tifextin i imerga d uzersur, ass- mi d injer tajewwaqt uɣanim tamezwarut, assmi zegren akin ɣer tuddar nniḍen ad d-metren i wansar, teddun cennun : Ansar ansar a Rebbi ssew itt id ar asar ad gmen yirden d timẓin ad gmen zun d aɣanim .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ur iẓra yiwen ma d ccna i icennu neɣ d tilufa i iferru netta akked yiman-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tebɣa ad d-temmekti ssut nni, icewwiqen nni n tuɣac i tcennu nettat akked tezyiwin-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->