cfu

VB [cfu]

se souvenir

Flexions cfu

ceffu cfuɣ cfint tecfi tecfamt iceffun yecfa nceffu tecfumt ceffumt yecfu icfun tecfim cfant tecfa tceffumt cfunt tceffuḍ tecfu icfan cfumt cfin icfi tecfam ceffunt tecfiḍ tceffu tecfum ceffut tecfuḍ yecfun necfi cfan cfu icfa tceffum cfun ceffuɣ icfu yecfan cfut tecfimt yecfi necfa ceffun cfiɣ iceffu necfu

Sources cfu

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot cfu

Tecfa i wurfan nni n tmeksawt, mar as rewlent akka d wakka .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Taɣect nni n Dda Muḥ seg wass-en ur tekkis deg umeẓẓuɣ iw , cfiɣ inna yas : " - . . .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tecfa ɣef wawal nni : " ad d-kkren warraw nneɣ . . . "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw icfa i wass-en mi yeffeɣ netta akked terbaɛt, tameddit n wass .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés cfu

qbec  taɣuyit  ɣmes  ɛinani  tin  ččina  ṭnessel  ssefruri  asfaylu  nnejqeqq  acemli  lmida  sbiɣa  tijja  tikti