cekker

VB [cekkeṛ]

louer, complimenter

Flexions cekker

tcekkiret yettcekkiren tcekkremt nettcekkir tcekkreḍ ttcekkireɣ yetcekkiren netcekkir tcekkireɣ cekker cekkrent tettcekkiremt tcekker yettcekkir cekkret ttcekkir tetcekkiremt yetcekkir tcekkir ttcekkirent tcekkrem tettcekkir cekkreɣ ttcekkiremt tcekkirent tetcekkir tcekkiremt ittcekkiren cekkren tettcekkirem icekker tettcekkireḍ itcekkiren tetcekkirem tetcekkireḍ icekkren ttcekkiren ncekker ittcekkir cekkremt ttcekkiret tcekkiren itcekkir

Sources cekker

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot cekker

Ɣas yemma-s tettagad tiṭ, tikwal tḥemmel mi ara d-icekker yiwen arraw-is zdat-es .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés cekker

rzu  axenzir  cbiha  lemqaɛda  xalti  tifrat  arquq  lebbez  smuɣben  tafekka  smundel  ssimẓi  sgemgem  ḍwi  timḥemmeẓt 
-->