cbu

VB [cbu]

ressembler à

Flexions cbu

yecba icebbun ncebbu tecbumt cebbumt yecbu icbun tecbim cbant tecba tcebbumt cbunt tcebbuḍ tecbu icban cbumt cbin icbi tecbam cebbunt tecbiḍ tcebbu tecbum cebbut tecbuḍ yecbun necbi cban icba cbu tcebbum cbun cebbuɣ icbu yecban cbut tecbimt yecbi necba cebbun cbiɣ icebbu necbu cebbu cbuɣ cbint tecbi tecbamt

Sources cbu

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot cbu

Di ccetwa, ixeddim ineqqes di taddart dɣa tiḥuna am tin nneɣ, neɣ tiden ixeddmen ayen nniḍen, icban aḥeddad n lfeṭṭa neɣ axerraz n warkasen akk tbardiwin, d tid i d tajmaɛt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Aql-aɣ necba iɣerdayen di lqefs .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Zik mar ad teteddu iḍ tanalit nni n wakal s uḍar-is nni ur nessin tarkast tecba iẓri s wallen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->