bdu

VB [bdu]

commencer

Flexions bdu

bedduɣ nebda yebdun tebdu nebdi bdunt bdut bdu ibeddun nbeddu tebdi beddu bdun tebdimt bduɣ tebdamt ibdu tebda tbeddumt ibdan beddumt ibda bdint yebdu ibdi tebdumt bdiɣ beddunt tbeddu tbedduḍ bdant ibdun nebdu tebdim tebdam bdumt bdan tbeddum yebdan beddut tebdiḍ bdin tebduḍ yebdi tebdum yebda beddun ibeddu

Sources bdu

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot bdu

Ssut n tjewwaqt issaɣ i wedrar, imsebriden bdan ahuzzu n tuyat .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iddem d tasɣart nni, issers afus-is ɣef yixef nni n wadda, yufa t yaḥma, dɣa yeqqumec, ibda aḥukku ifassen-is, tasɣart simmal tetezzi akin akka .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Cfiɣ iɣum-iyi baba s ubernus-is i lmend tebda d tesmeḍ nni n tmeddit n lexirif .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣer tlemmast n taddart i d uzzlen akk mi yebda yettnus yiṭij, mi d tuli tebrek n yiḍ deg wazal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->