bded

VB [bded]

se mettre debout

Flexions bded

nebdid ttebdaden bdideɣ ittebdad nebded ttebdadet ttaddden beddeɣ bded ittadded tbedddem ttadddet bedddeɣ tebdidemt yettebdaden yebdid nettebdad tbeddemt ttebdadeɣ yettaddden yebded nettadded beddden ttadddeɣ ibedded bdident bedded tebdid tettebdademt beddent yettebdad tebded ttebdad tettadddemt beddemt ibeddden yettadded nbedded ttadded bedddemt tebdidem ttebdadent tebdideḍ tettebdad tbeddem ttebdademt ttadddent tbeddeḍ tettadded tbedddemt ttadddemt tbedddeḍ bdiden ittebdaden ibdid tettebdadem bedden tettebdadeḍ ibded ittaddden tettadddem beddet bedddent tettadddeḍ tbedded ibedden bedddet

Sources bded

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot bded

Ddan ɣer zdat di tezribt tameqrant, awal ulac, tikli n teskurt, yal afrag ad as bedden .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

fɣeɣ d si ddaw ujenjar, giɣ asurif neɣ sin am uderɣal ɣer tama n wejdar syin beddeɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Irgazen bedden, tilawin qqiment deg tili n teslent .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Nuli d asawen nni n webrid ɣer taddart, ur nebdid ur nenna awal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->