azwaw

NM|ADJ [azwaw]

Kabyle

Flexions azwaw

azwaw

Sources azwaw

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot azwaw

Azwaw ur yufa awalen ad d-yerr i Muḥend .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw akked Muḥend qimen , sellen kan .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw iqleb iman-is, iger afus-is ɣer wecwari dɣa isuffɣ-d tameẓyant di lqaɛ n wecwari .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw izzi, issers tafḍist nni yellan ger ifassen-is, allaɣ-is yedda seg yefri ɣer tḥanutt nsen : " Ḥemmleɣ dayen kan mi ara d-mlilen ɣer tḥanutt widen akken yemyussanen i ttqessiren .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés azwaw

azarṭi  ama  jjex  tamezzirt  feqqer  timezziraz  akin  sḍuɛ  lbecra  sseqres  tin  tazert  dhu  nṭeg  tazuliɣt