azemmur

N.M [azemmur]

olive; olivier; olives

Flexions azemmur

azemmur

Sources azemmur

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot azemmur

Armi uɣent tanumi wallen-is i tillas nni i yẓra zdat-s tlata tyugwin n waṭṭawen iberkaken zun d azemmur .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

D yiwen am Wedris i d ineṭqen di tejmaɛt inna-yasen : - " Twalam ay at taddart nneɣ, azemmur ifka d Uxellaq, ilaq-aɣ ad d-naf amek ad d-nessekcem lɣella nneɣ n zzit ɣer icbuyal mačči ad nettak laɛcur i wzerzur yal aseggas .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés azemmur

amsayer  qrurec  rebɛa  ṭṭaɛun  daymen  taɣerfett  ssexlef  adɣer  tilemẓit  ḍfer  tehri  tafza  skercec  sseqmeḍ  asrid 
-->