axeddim

N.M [axeddim]

travail

work

عمل

Flexions axeddim

taxeddimt txeddimin axeddim yixeddimen txeddimt uxeddim tixeddimin ixeddimen

Phrases avec le mot axeddim

Iẓra d taxeddimt nni, d ssenɛa nni ger ifassen-is ara s-ildin tiwwura n tmeddurt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

A yebda ilemmed taxeddimt userrar n lemkaḥel di tḥanutt nni n jeddi-s di taddart, ur iɣil ara ad iffeɣ ɣef tmura, ad yinig akken unagen amur ameqran n yergazen n taddart-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken iḥemmel taxeddimt n wuzzal di tḥanutt userrar i yessaram i txeddimt n tfellaḥt di tmizar-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken iḥemmel taxeddimt n wuzzal di tḥanutt userrar i yessaram i txeddimt n tfellaḥt di tmizar-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés axeddim

qerreḍ  tamacint  ikmil  ssefsex  aɣezfan  leggec  tawent  sseḍɛef  ssali  lexrif  abaɣur  qleb  taḥkukt  lejnan  amzur