axalaf

N.M [axalaf]

rejeton; nouvelle pousse

Flexions axalaf

axalaf

Sources axalaf

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot axalaf

Isdukel awal aḥlawan … d axalaf n tremmant… Cfiɣ assmi nebna taxxamt agi, rriɣ-as aẓru n tezribt i lsas-is akken ad yaɛmer wexxam nneɣ, akken ad yaččar d arrac am akken iččur wezrib n taddart .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés axalaf

d  dir  zdem  awazduz  tasardint  nḥerwu  axebbaz  llinna  lḥess  lweqt  lɣaba  iddew  timerna  ṭṭbiɛa  langliz 
-->