asent

PRN [asent]

à elles; elles

Flexions asent

asent

Sources asent

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot asent

Tekker Ṭimuc, tenṭeq ɣer teslit-is akked tlawin nni dinna, tenna-asent s leḥder : - " D lawan ad naɣ abrid, atan issawel-d Belɛid akked Lḥusin, kkremt fell-akent !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Segmi d ffɣent i yexxamen ineggura n Tala, ikkes asent uɣbel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ibɣa ad asent-isself, ad innal asɣar nni s ufus-is, ifurkan nni imeqranen yennul jedd-iss amezwaru .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ad nberreḥ akk i tuddar ad d-asent ɣur-neɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés asent

ssireǧ  habi  tafransist  iẓir  sdub  lekfer  ffukti  wsem  lqecc  lɛali  abusiḥan  xaṭi  xersum  mi  ssemrured