asagen

N.M [asagen]

port

Flexions asagen

asagen

Sources asagen

  • Habib Allah MANSOURI, "Amawal n tmaziɣt tatrart, LEXIQUE DU BERBERE MODERNE" , Haut Commissariat à l’Amazighité, 2004

Mots apparentés asagen

agerruj  mmegli  njer  netta  tifiɣert  aqnuc  sɣur  amen  amenfi  beqqeḍ  amɣurru  aseddar  tarwiḥt  ṭill  ẓider 
-->