abaɣur

N.M [abaɣuṛ]

avantage

advantage

فائدة

Flexions abaɣur

yibuɣar ibuɣaren ibuɣar yibuɣaren abaɣur ubaɣur

Sources abaɣur

  • Amawal n Tmaziɣt Tatrart "Franiçais / Tamaziɣt ", Lexique du berbère moderne, Edition corrigée et augmentée, Haut Commissariat à l’Amazighité, 2004
  • Amawal Azerfan "Tamaziɣt - Tafransist", Mohamed Zakaria BENRAMDANE, Asqamu Unnig n Timmuzɣa, 2013

Phrases avec le mot abaɣur

Qimet tura, ad yifsis wul nwem s ubaɣur d ucewwiq . "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Deg wcewwiq, yal tama s nuba-s , sya d irgazen, syin d tilawin neɣ d ilmesyen, yal wa s ubaɣur-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ikker, inna-yasen s taɣect tazurant isergagin tassara : " - Kcemt-d a widen illan deg webraḥ, get-asen amkan i inebgawen nneɣ, At Yafran, At Ḥemmu, At Tiɣbit, kecmet illa wemkan, Ansi ibɣu tekkam d d inebgawen nneɣ, tura ad nezwir di tesɣar, syin akin ad nuɣal ɣer wedriz, aḥiḥa, aḥidus, abaɣur .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yal tarbaɛt tuɣ abrid-is s ubaɣur akked ccnawi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés abaɣur

tseɛṭac  kent  tuskirt  akuz  merẓbiqes  jewweq  qqerqec  wati  sgell  tafuli  taluzett  lebɣeḍ  ctember  imesli  sseḍher 
-->