ḥrec

VB [ḥṛec]

être malin, astucieux; être diligent

Flexions ḥrec

tḥerrcem tteḥrac tḥerceḍ yetteḥrac tḥercem tetteḥracemt teḥriceḍ teḥricemt ḥerrcet tḥerrec ḥerrcent ḥercemt tteḥraceɣ teḥrec netteḥrac ḥercent yetteḥracen neḥric iḥercen tḥerrceḍ tḥerrcemt ḥrec tteḥracet yeḥrec itteḥrac tḥercemt tteḥracen yeḥric ḥricen ḥerrcemt nḥerrec iḥerrcen ḥerceɣ tetteḥraceḍ neḥrec tetteḥracem ḥriceɣ itteḥracen teḥricem ḥerrec iḥerrec ḥerrcen ḥercet tteḥracemt iḥrec tetteḥrac ḥercen tteḥracent teḥric ḥricent ḥerrceɣ

Sources ḥrec

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982