ḥrec

VB [ḥṛec]

être malin, astucieux; être diligent

Flexions ḥrec

tetteḥrac ḥercen tteḥracent teḥric ḥricent ḥerrceɣ tḥerrcem tḥerceḍ tteḥrac yetteḥrac tḥercem tetteḥracemt teḥriceḍ teḥricemt ḥerrcet tḥerrec ḥercemt ḥerrcent tteḥraceɣ teḥrec netteḥrac ḥercent yetteḥracen neḥric iḥercen tḥerrceḍ ḥrec tḥerrcemt yeḥrec tteḥracet itteḥrac tḥercemt tteḥracen yeḥric ḥricen ḥerrcemt nḥerrec ḥerceɣ iḥerrcen tetteḥraceḍ neḥrec tetteḥracem ḥriceɣ itteḥracen teḥricem ḥerrec iḥerrec ḥercet ḥerrcen iḥrec tteḥracemt

Sources ḥrec

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés ḥrec

aɣunzan  sneftal  lmerta  lekdeb  sgunfu  tagamaṭ  alma  rraǧ  amcaḥ  aleddad  lajel  nneqlab  allen  tmesxer  qell 
-->