tiɣri

N.F [tiɣṛi]

appel, cri; voyelle

Flexions tiɣri

tiɣri

Sources tiɣri

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tiɣri

Ɣas i yiman-is kan, Ṭimuc tsell i tiɣri n wid akk illan zik deg wexxam .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Abaɣur nni yessergagey ulawen, am zun yiwet tiɣri idlen akk widen illan dinna : " Tafat igenwan, telweɣ n yifer azegzaw, tezdeg n tala " Mi tessusem terbaɛt, Akli yeṭṭef afus n weqcic nni , yesqerb it ɣer tadimt n txabit, iger tiɣri : " Tigemmi ad tili, temɣer ad tennerni, tagmatt ad tennekdudi !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Si yal tiɣmert, mi yesbedd iflu nni, issergagi amendil nni, tiɣri n tlawin ad timɣur ugar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tiɣri nni d yusan ɣer imeẓẓuɣen n Wecrif, ur iẓri d tin n targit neɣ d tiɣri n wemkan nni deg yella .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]