tiɣri

N.F [tiɣṛi]

appel, cri; voyelle

Flexions tiɣri

tiɣri

Sources tiɣri

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tiɣri

Ɣas i yiman-is kan, Ṭimuc tsell i tiɣri n wid akk illan zik deg wexxam .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Si yal tiɣmert, mi yesbedd iflu nni, issergagi amendil nni, tiɣri n tlawin ad timɣur ugar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Seg wass-en, akka, yal meɣres neggar tiɣri i Wedris s ucewwiq d isefra akken ad aɣ iseddu deg webrid yuɣ netta d amezwaru .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi tekcem Tberkunt s axxam-is, telli tawwurt, tekkes tissist, tessuden aguns, dɣa tger tiɣri : - Ay aɛssas n wexxam err-d arraw iw d imudduren seg imenɣi, err-d Yidir akked Waɛli !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tiɣri

ɣunzu  ttewsifa  taqabact  ssefjeɛ  lmektub  zzit  asissen  rebɛin  ffeg  znineḥ  aḍebbuj  tewser  neɣ  ssukkes  ssnin