tasebḥit

N.F [taṣebḥit]

matinée

Synonymes : tifawt

Flexions tasebḥit

tasebḥit

Sources tasebḥit

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tasebḥit

Azekka nni tasebḥit, d azal, irgazen nni mazal-iten qqimen di lgamaɛ, aqelmun ɣef allen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Sibda ad teffeɣ tegrest nni isismiḍen iɣsan, mi ara d-asen wussan n tefsut deg d tettali tafza n wass, tetekkes tillas i tɣaltin d idurar, Lḥusin iḥemmel ad yali tasebḥit ɣer wennar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yiwen wass dɣa nserreǧ aserdun, tasebḥit n wass .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tasebḥit uzekka nni, mi yuli wass neffeɣ taddart .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tasebḥit

agadir  anebru  iqriḥ  m  qesser  sniger  abuɛenqiq  tira  afuylu n weḍfar  skelkel  lwali  amaẓlay  tasuta  skeskes  asexleḍ