tafḍist

N.F [tafḍist]

marteau

hammer

مطرقة

Flexions tafḍist

tifḍisin tafḍist tefḍisin tefḍist

Sources tafḍist

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tafḍist

Isusem, immeɣ ɣer tefḍist, yaḥma-tt s tyita deg wuzzal ur nuzwaɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw izzi, issers tafḍist nni yellan ger ifassen-is, allaɣ-is yedda seg yefri ɣer tḥanutt nsen : " Ḥemmleɣ dayen kan mi ara d-mlilen ɣer tḥanutt widen akken yemyussanen i ttqessiren .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Issers tafḍist, ifcel ufus-is, izzi ɣer Azwaw : - Ma ad teqqim dunit meyya isegasen nek ur ferruɣ ara yid-sen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ula d ifassen iw mar ad ten ẓreɣ, ttḥulfuɣ i tefḍist nni neɣ tiɣemdin n wuzzal, selleɣ i wawalen nni n baba-k : " ddu-yas i wuzzal s leḥder !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]