sseḥmu

VB [sseḥmu]

faire chauffer; réchauffer

Flexions sseḥmu

sseḥmun isseḥma sseḥman isseḥman tesseḥmuyeḍ tesseḥmuḍ tesseḥmuyem tesseḥmum isseḥmuyen tesseḥmaḍ tesseḥmam isseḥmun sseḥmuyemt sseḥmumt tesseḥmuy tesseḥmu sseḥmuyent sseḥmunt tesseḥma sseḥmant sseḥmuy sseḥmu yesseḥmuy yesseḥmu tesseḥmuyemt tesseḥmumt yesseḥma tesseḥmamt yesseḥman sseḥmuyeɣ sseḥmuɣ nesseḥmuy nesseḥmu yesseḥmuyen sseḥmaɣ nesseḥma yesseḥmun sseḥmuyet sseḥmut isseḥmuy isseḥmu sseḥmuyen

Sources sseḥmu

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot sseḥmu

Aqli ad seḥmuyeɣ s yirrij nni n tḥanutt-ik ! - Tahi neɣ qim, ma yebɣa Rebbi ad tesseḥmuḍ, ad tewteḍ afḍis di tḥanutt iw !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Lemmer yella yirrij nni n tḥanutt-ik tili ad t-nesseḥmu, ad ifsi ! - Imi teggumaḍ ad tettuḍ irrij nni inu, suffeɣ-d lḥamu nni deg iɣallen-ik !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Times nni yesseḥmuyen ɣur-neɣ tesselqaḍ-d ugar n yemɣaren ɣur-neɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ifka kwen id uxellaq ɣer yiwet n terbut, issers ikwen id ɣer yiwet tmurt syin idel ikwen id s yiwet tegnawt, yerna-yawen-d tafukt isseḥmuyen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés sseḥmu

lemleḥ  qqal  xḍef  tamdunt  tanerzuft  bu yiles  fakk  ursu  aḥeddur  llsas  mal  ddexcem  ezg  ssefqed  wecwec 
-->