meɣres

N.M [meɣṛes]

mars

Flexions meɣres

meɣres

Sources meɣres

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot meɣres

Seg wass-en, akka, yal meɣres neggar tiɣri i Wedris s ucewwiq d isefra akken ad aɣ iseddu deg webrid yuɣ netta d amezwaru .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés meɣres

mguclu  tiẓḍit  ɛdel  timesliwt  ik  tasulla  lwajeb  sseḥlelli  taɣrast  lɣecc  ssengugel  wdec  timesleḥt  faz  meɛdur 
-->