lǧameɛ

N.M [lǧameɛ]

mosquée

Flexions lǧameɛ

lǧameɛ lǧamaɛ

Sources lǧameɛ

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot lǧameɛ

Acemma kan, yiwet tmeṭṭut tekcem ɣer lǧamaɛ dɣa tufa-ten glalzen wa ɣer tama n wa .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi d kecmen ifellaḥen si tferkiwin nsen, wa inehi-d tiɣeṭṭen-is, wa yewwi-d tuga, asaɣur neɣ ifer, ẓran tawwurt n lǧamaɛ telli .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Keč d ccix n lǧamaɛ ? - Ih nek d ccix, yernu ssneɣ settin ḥizeb, mačči d akellex ! - Ihi ifka-k-id Rebbi ɣer tmurt nneɣ !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tameddit n wass, yal wa yuɣ-d abrid ɣer lǧamaɛ s uyemmus n lfeṭṭa d wureɣ ger ifassen-is, aqelmun ɣef uqerruy-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés lǧameɛ

nnda  tamcict  taxemsett  ẓed  taylewt  maggu  rbu  awanek  adeddic  amesnay  rku  rzef  ččuffeḍ  wrenneḍ  smeɛqel 
-->