lǧameɛ

N.M [lǧameɛ]

mosquée

Flexions lǧameɛ

lǧameɛ lǧamaɛ

Sources lǧameɛ

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot lǧameɛ

Acemma kan, yiwet tmeṭṭut tekcem ɣer lǧamaɛ dɣa tufa-ten glalzen wa ɣer tama n wa .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azekka nni kan yeččur lǧamaɛ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Argaz nni, yezzi-d akk i tbaqyin nni, yal yiwet ad tt-yerr ddaw ugertil n lǧamaɛ deg frurxen ibeqqiwen, akken armi dlent akk tbaqyin nni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Keč d ccix n lǧamaɛ ? - Ih nek d ccix, yernu ssneɣ settin ḥizeb, mačči d akellex ! - Ihi ifka-k-id Rebbi ɣer tmurt nneɣ !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés lǧameɛ

sserqem  wrenneḍ  azzeg  amezzir  sqejwew  tasebiwt  qceɛ  sfuqqes  nnam  ɛreq  ṭeyyer  axerbuc  aserrej  yeffus  ssunẓu