imɣur

VB [imɣuṛ]

être grand; devenir grand, grandir; être âgé; vieillir

Flexions imɣur

ttimɣuren timɣureḍ tmeqqreḍ timɣuremt meqqrent meqqer nmeqqer tettimɣureḍ tettimɣurem imɣuremt ittimɣuren nimɣur tmeqqrem meqqreɣ yimɣuren ttimɣuremt tettimɣur imɣur ttimɣurent yimɣur imeqqer imɣuren imeqqren meqqret ttimɣur yettimɣur tettimɣuremt imɣureɣ meqqremt timɣurem tmeqqremt meqqreḍ meqqren ttimɣureɣ nettimɣur imɣuret yettimɣuren timɣur tmeqqer imɣurent meqqrit ttimɣuret ittimɣur

Sources imɣur

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot imɣur

Segmi meqqer Lḥusin, d argaz s warraw-is, aɣbel-is ikkat ad d-yaf amek ara yeseddu awal nni n baba-s i warraw-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Adfel yekkat s trusi, asalu ittimɣur .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Segmi tettimɣur taddart trennu, inteq yiwen wass Wedris ɣer at taddart, inna-yasen : - Ilaq-aɣ ad neg iderma akken ad yifsis weɣbel fellaɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

tilawin teddunt, maca akukru nsent ittimɣur simmal kečment akal n tuddar illan akin i yiɣil .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés imɣur

asgar  muqel  ameccaḥ  lewjeh  lqabla  ssefren  aḥedruc  awennit  ḥmeẓ  tasa  tagrarajt  ajagu  mmenṭar  tanafa  ambul